Լուսաւորչի կանթեղն անմար է, որովհետեւ իւղն անոր մէջ
անպակաս է...
Իւղը աստուածային շնորհին եւ իւղը հայ ժողովուրդի հաւատարմութեան մշտադալար ձիթենիին
:
Գարեգին Ա Կաթողիկոս

 

Ընթացիկ համար

 


Քեզ համար

 


Մանուկներին

 


Արխիվ

 

Քարոզները

 

 

   
  Արխիվ.  
 

 

 
       

2024թ.
Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ
Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս
Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր


Տարեցույցր 

Հունվար Փետրվար Մարտ Ապրիլ
Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոստոս
Սեպտեմբեր Հոկտեմբեր Նոյեմբեր Դեկտեմբեր

 
     
 
 


 


 

   

 

Ընթացիկ համար Քեզ համար Մանուկներին Արխիվ