Աստծով ապրող մարդու համար մահը պարզապես մի դուռ է, որ բացում ենք՝ մտնելու հավիտենական կյանքի եւ հավիտենական արքայության մեջ:

 
ՄԻՔԱՅԵԼ ԵՊՍ. ԱՋԱՊԱՀՅԱՆ

 

Ընթացիկ համար

 


Քեզ համար   

 


Մանուկներին

 


Արխիվ

 

Քարոզները

 

Բացիկներ

 

   
    ԺԹ Տարի, Թիվ 9 (221), սեպտեմբեր 2018 թ.  


 

       

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄ

ԵՀԽ միջեկեղեցական բարեգործական հայաստանյան «Կլոր սեղան» հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող «Գյումրիի սոցիալական կենտրոն» ծրագրի շրջանակներում սոցիալ-կրթական կենտրնում իրականացվում են հանրային իրազեկման դասընթացներ, որոնց նպատակն ակտիվ քաղաքացիական մասնակցության խթանումն է, մասնակիցների կարողությունների զարգացումը եւ անհրաժեշտ գիտելիքներով ապահովումը:

«Աշխատաշուկա եւ զբաղվածություն», «Սոցիալական ապահովագրություն», «Առաջին բուժօգնություն», «Արտակարգ իրաիճակներ», «Մարդու իրավունքներ», «Միջոցների կառավարում» եւ «ՀՀ գործող հարկային համակարգ» թեմաներով դասընթացները վարել են ոլորտի լավագույն մասնագետները:

Դասընթացներն իրականացվել են զբաղվածության մարզային կենտրոնի, տարածքային սոցիալական ծառայությունների եւ այլ պետական ու տեղական կառավարման մարմինների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ:

ՍՈՑԻԱԼ-ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

>>>

 
     
         


 

 

Ընթացիկ համար Քեզ համար Մանուկներին Արխիվ   Քարոզները