Դժվարություններն
ու նեղությունները հաղթահարելու ամենագեղեցիկ
զենքը հույսն է:

  ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

 

Ընթացիկ համար

 


Քեզ համար   

 


Մանուկներին

 


Արխիվ

 

Քարոզները

 

Բացիկներ

 

   
    ԻԳ Տարի, Թիվ 5 (269), մայիս 2022 թ.  


 

       

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

րդեն մեկ ամիս է, ինչ, «Մասնագիտական ուսուցում խոցելի խմբերի համար» ծրագրի շրջանակներում, «Խաչմերուկ» խորհրդատվական կենտրոն- հիմնադրամը մեկնարկել է, ամենապահանջված մասնագիտություններից, վարսահարդարման, մատնահարդարման, համակարգչային գրագիտության, թխվածքների պատրատման եւ տորթերի ձեւավորման դասընթացները:

Ի՞նչ են դասընթացի մասնակիցները սովորում կամ ինչո՞վ են առանձնանում դասընթացները:

Նախ՝ մասնակիցներն ստանում են տեսական գիտելիքներ եւ գործնական հմտություններ, իսկ դասըթացներն անցկացվում են պրոֆեսիոնալ մասնագետների կողմից:

Կենտրոնը հոգում է մասնակիցների հարմարավետ աշխատելու եւ սովորելու մասին: Դասընթացների մասնակիցները հնարավորություն են ունենում ինքնուրույն աշխատել՝ ազատ օգտվելով կենտրոնի տրամադրած նյութերից ու սարքավորումներից:

Նշենք նաեւ, որ դասընթացները ֆինանսավորվում են ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան (WCC Armenia Round Table Foundation) հիմնադրամի եւ Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան գրասենյակի կողմից:

ԱՐԱՔՍԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

>>>

 
     
         


 

 

Ընթացիկ համար Քեզ համար Մանուկներին Արխիվ   Քարոզները