Երջանկությունը եսասիրություն չէ, ոչ էլ՝ ինքնամփոփվածություն: Ընդհակառակը՝ երջանկության
տիրանալ
նշանակում է դուրս
գալ ես-ից, գնալ
դեպի ուրիշները:
 
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

 

Ընթացիկ համար

 


Քեզ համար   

 


Մանուկներին

 


Արխիվ

 

Քարոզները

 

Բացիկներ

 

   
    Ի Տարի, Թիվ 07 (235), հուլիս 2019 թ.  


 

       

ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է
2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

այր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի քահանայից պատրաստման լսարանը հայտարարում է 2019-2020 ուս. տարվա ընդունելություն: Ընդունվել կարող են մինչեւ 45 տարեկան, ամուսնացած կամ ամուրի, բարձրագույն կրթություն ունեցող այն անձինք, ովքեր զավակ են Հայաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցու: Ուսումը եռամյա է: Ուսման ընթացքում սաները կստանան կրթաթոշակ:

Ընդունելության համար դիմորդները պետք է մասնակցեն հարցազրույցի հետեւյալ նյութերի շուրջ.

գՍուրբ Գրքի իմացություն,

գՀայ Եկեղեցու պատմություն,

գհայ ժողովրդի պատմություն,

գհայ գրականություն,

գեկեղեցական փորձառություն,

գինքնաարտահայտվելու կարողություն:

Դիմումները ներկայացնել Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի տեսչի անունով:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

գդիմում ԳՀՃ տեսչի անունով (լրացվում է տեղում),

գզինվորական դրության մասին փաստաթուղթ (բնօրինակը),

գկնոջ համաձայնագիր (ամուսնացյալի դեպքում),

գերաշխավորագիր (թեմի Առաջնորդից կամ շրջանի հովվից),

գբարձրագույն կրթության վկայական (բնօրինակը),

գբժշկական վավերացման տեղեկանք,

գտեղեկանք բնակավայրից,

գմկրտության վկայական,

գինքնակենսագրություն,

գանձնագրի պատճեն,

գչորս լուսանկար (3:4):

Փաստաթղթերն անձամբ ներկայացնել Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարանի քարտուղարություն մինչեւ ս/թ օգոստոսի 10-ը: Մանրամասների համար զանգահարել` (+374 10) 517-180:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

>>>

 
     
         


 

 

Ընթացիկ համար Քեզ համար Մանուկներին Արխիվ   Քարոզները