Սրտանց կը ցանկամ, որ Յոյսը ըլլայ ձեր առաջին զգացումը Նոր տարուայ առաջին օրը: Յոյսը լոյս կու տայ կեանքին: Առանց յոյսի, աւելի լաւին, լաւէն լաւագոյնին երթալու ձգտումին` կեանքը յաճախ կը դառնայ ապրելու տափակ, միապաղաղ եւ վհատիչ ընթացք

 
ԳԱՐԵԳԻՆ
Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

 

Ընթացիկ համար

 


Քեզ համար   

 


Մանուկներին

 


Արխիվ

 

Քարոզները

 

Բացիկներ

 

   
    ԺԹ Տարի, Թիվ 1 (213), հունվար 2018 թ.  


 

       

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺՆ Ի ՆՊԱՍՏ ՍԿԿ-Ի

ոցիալ-կրթական կենտրոնի աշխատակիցներ Նառա Մելքոնյանի եւ Անի Մկրտչյանի հնգամսյա ջանքերը մոտենում են սպասված ավարտին. «Interdiac»-ի կողմից կազմակերպված «Գիտելիքներ եւ հմտություններ համայնքի հզորացման եւ մասնակցության համար» կիսամյակային դասընթացին մասնակցելու շնորհիվ եվրոպական առաջատար համալսարանի փորձն ու նորարարական մոտեցումները, սոցիալական դիակոնիայի ոլորտում, կդառնան կենտրոնի աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույցներից մեկը:

Ծրագրային եւ կամավորական գործունեության պատասխանատուները մասնակցել են դասընթացի չորս փուլերին, աշխատել թիրախային խմբի հետ, կատարել բազմաբնույթ թեմատիկ հանձնարարություններ, արդյունքում կատարելագործել մասնագիտական կարողությունները, ձեռք բերել նոր գիտելիքներ եւ պահանջված հմտություններ:

Կենտրոնը լավագույնս է ներկայացվել «Interdiac»-ում. արդյունքում ձեռք է բերվել նախնական պայմանավորվածություն, ըստ որի սոցիալ-կրթական կենտրոնում, չեխ մասնագետների կողմից, առաջիկայում կկազմակերպվի միջազգային դասընթաց:

ԵՍԹԵՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

>>>

 
     
         


 

 

Ընթացիկ համար Քեզ համար Մանուկներին Արխիվ   Քարոզները