Մնացե՛ք մարդ՝ ձեր մեջ պահելով ներկայությունը Նրա, Ով ստեղծել է մեզ։ Մի՛ դավաճանեք ձեր մարդկային բնությանը, որն Ատուծո կնիքն է կրում...

 
ԳԱՐԵԳԻՆ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

 

Ընթացիկ համար

 


Քեզ համար   

 


Մանուկներին

 


Արխիվ

 

Քարոզները

 

Բացիկներ

 

   
    ԺԸ Տարի, Թիվ 7 (207), Հուլիս 2017 թ.  


 

       

ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

ոցիալ-կրթական կենտրոնի՝ ԵՀԽ միջեկեղեցական հայաստանյան «Կլոր սեղան» հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող, «Գյումրու սոցիալական կենտրոն» ծրագրի շրջանակներում Գյումրի քաղաքի սոցիալապես անապահով ութսուն խոցելի ընտանիքների կանանց համար, մասնագիտական եւ արհեստագործական դասընթացներին զուգահեռ, հունիս-հուլիս ամիսներին կազմակերպվել եւ անցկացվել են իրազեկության բարձրացմանն ու կանանց ներուժի զարգացմանն ուղղված դասընթացներ։

Դասընթացների շնորհիվ կանայք բարելավել են իրենց գիտելիքները մարդու իրավունքների, շրջակա միջավայրի պահպանման (բնապահպանության, արտակարգ իրավիճակների, առաջին բուժօգնության, աշխատաշուկայի), զբաղվածության, սոցիալական ապահովության ծրագրերի վերաբերյալ։

Իրազեկման դասընթացներն անցկացվել են գործընկեր կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից։

ԼԵՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

>>>

 
     
         


 

 

Ընթացիկ համար Քեզ համար Մանուկներին Արխիվ   Քարոզները